Május 16-án megnyitjuk a vízi sportszer kölcsönzőt.

További híreink »

A speciális szabályok betartása mellett lehet sportolni minden nap 10 óra és sötétedés között.

Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy megnyitjuk a vízi sportszer kölcsönzőt. Szolgáltatásainkat csak a speciális szabályok betartásával lehet igénybe venni.

A Városligeti Műjégpályához tartozó Csónakázótó szolgáltatásait kizárólag a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel összhangban lehet igénybe venni.

Kérjük, az alábbi szabályok fokozott, felelősségteljes betartását:

  1. A sportszolgáltatást mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
  2. Szájmaszk viselése kötelező a létesítmény (sétány, stég) területén. A saját szájmaszkot a vendégnek kell magával hoznia.
  3. Köhögő, lázas vendéget nem fogadunk.
  4. 1,5 méteres távolság betartása kötelező mind a sorban állásnál, mind a vízen a vízi sporteszközök között.
  5. Ugyanarra a vízi sporteszközre csak az egy háztartásban élők szállhatnak fel.
  6. Fertőtlenítésre, takarításra váró vízi sporteszköz nem vehető használatba.
  7. Kutyát csak pórázon szabad a sportlétesítmény területére hozni, és a kutyának is tartania kell a 1,5 méteres távolságot az idegen emberektől.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozásról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. * 

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. § Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá - az 1. §-ban meghatározottak betartásával - a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

Áraink:

- látvány csónak:  25 db 4 fős          kölcsönzési ára: 2000.-Ft ( 6 E ) / 30perc

- páros evezős csónak 7 db 4 fős    kölcsönzési ára: 2000.-Ft ( 6 E ) /  30 perc 

- vízibicikli 25 db 4 fős                      kölcsönzési ára: 3000.-Ft ( 9 E ) / 30 perc

- úszó sziget 5 fős 2 db                    kölcsönzési ára: 5500.-Ft ( 16,5 E ) 30 perc

- úszó sziget 7 fős 3 db                    kölcsönzési ára: 6800.-Ft ( 20 E ) / 30 perc