VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA


                                                                                                       HÁZIREND


1. A HÁZIREND CÉLJA: hogy meghatározza a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán (a továbbiakban: Városligeti Műjégpálya) tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.
2. A HÁZIREND HATÁLYA: A Városligeti Műjégpálya látogatói, illetve a Városligeti Műjégpálya rendezvényeinek látogatói, helyiségeinek bérlői a Városligeti Műjégpálya területére lépéssel elfogadják a Városligeti Műjégpálya házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Városligeti Műjégpálya elhagyására kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.
3. BELÉPŐ JEGY VÁSÁRLÁSA:
3.1. A Városligeti Műjégpálya rendes nyitvatartási idejében az a vendég korcsolyázhat, aki érvényes belépő jeggyel vagy bérlettel (továbbiakban együtt: belépő) rendelkezik, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében érkezik. Belépőjegynek minősül a QR kóddal ellátott digitális belépőjegy, valamint az Üzemeltető által egyes rendezvényekre korlátozott számban kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott karszalag is.
3.2. Belépőjegy vásárlására helyben, a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban, illetve online (www.mujegpalya.hu) van lehetőség.
3.3. A korcsolyázásra szóló belépőjegy a Városligeti Műjégpályán áfamentes. Számlaigényét a vendégnek a belépőjegy megvásárlásakor előre kell jeleznie. Ennek hiányában a vendég a belépőjegy vásárlásáról nyugtát kap.
3.4. A Városligeti Műjégpályára belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.
3.5. A Városligeti Műjégpálya szabadtéri jégpálya, a vendégnek lehetősége van a jégfelület külső megtekintésére a kerítés, illetve a híd felől, így a jegyvásárlást követően a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető nem fogad el és belépőjegyet sem vált vissza.
3.5. A belépőjegy a jégpálya, a ruhatár, illetve öltözőszekrény használatára, valamint a balesetbiztosítás igénybevételére jogosít. A belépőjegy nem tartalmazza a korcsolyakölcsönzés, a korcsolyaélezés díját, valamint a Városligeti Műjégpálya vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást.
4. BÉRLŐK, RENDEZVÉNYESEK JÉGHASZNÁLATA: a Városligeti Műjégpálya helyiségeinek bérlői, illetve rendezvényei szervezői, látogatói csak abban az esetben korcsolyázhatnak, ha az Üzemeltetővel kötött bérleti, sportszolgáltatási, illetve rendezvényszervezési szerződésük a korcsolyázási lehetőséget külön, kifejezetten tartalmazza és a létszámnak megfelelő belépőjegy ára – a bérleti, sportszolgáltatási stb. díjon felül - megfizetésre került, vagy ha a helyszínen az általános szabályok szerint belépőjegyet vásárolnak. A helyiségek általános bérleti díjai nem tartalmazzák a belépők árát.
5. TÉLI NYITVATARTÁS, JEGYÁRAK: az aktuális nyitvatartásról, jegyárakról, az igénybe vehető kezdeményekről az információ megtekinthető a Városligeti Műjégpályán kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a www.mujegpalya.hu honlapon.
6. JÉGFELÜLETRE LÉPÉS, A JÉGFELÜLET ELHAGYÁSA:
6.1. A jégfelületet rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül lehet használni.
6.2. A jégfelület a nyitvatartás alatt vehető igénybe, más időpontban vendég csak külön megállapodás esetén, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében tartózkodhat a jégfelületen. A jégfelületet legkésőbb a zárási időpont előtt 10 perccel elhangzó utolsó zeneszám alatt el kell elhagyni.
6.3. A jégen csak és kizárólag rövid pengés korcsolyával lehet tartózkodni. Gyorskorcsolya használatára kizárólag a gyorskorcsolya edzéseken, szervezett keretek között van lehetőség.
6.4. A jégpályát és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a vendég, illetve a sportoló kizárólagos felelőssége.
6.5. Korcsolyázás közben kesztyű viselése erősen ajánlott, sapka, vagy bukósisak használata javasolt.
6.6. Jégfelújítás alatt a rendezők a jég elhagyására kötelezhetik a korcsolyázókat, a felújítás időtartalma alatt csak a munkagépek tartózkodhatnak a jégen.
7. KÖZLEKEDÉS KORCSOLYÁVAL A JÉGPÁLYÁN KÍVÜL: a jégfelületen kívül korcsolyával a gumitéglával borított lépcsőn és a gumitéglával borított sétányrészen szabad közlekedni a korcsolyára felhelyezett élvédő nélkül. Aki ezt megszegi, maga viseli a kárát. Kártérítéssel tartozik az a vendég, aki a Városligeti Műjégpályától kölcsönzött korcsolya élét tönkreteszi azzal, hogy díszköves, illetve betonfelületen jár a kölcsönzői korcsolyával.
8. BELÉPÉS ÜZEMI TERÜLETRE: Üzemi területre idegeneknek belépni tilos.
9. ELKERÍTETT JÉGFELÜLET HASZNÁLATA:
9.1. A jégfelület elkerített részén (pl. oktatási, rendezvényi terület stb.) a nagyközönség nem tartózkodhat.
9.2. A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Városligeti Műjégpálya egészén, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására.
9.3. A 12 ezer négyzetméter alapterületű nagy jégpálya, illetve annak egy része, valamint a különálló jégkorong pálya külön megállapodás keretében és díjszabás szerint vehető igénybe zártkörű rendezvény, illetve edzés számára.
10. RUHATÁR, ÖLTÖZŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA:
10.1. Az érvényes belépőjeggyel rendelkező vendégek térítésmentesen vehetik igénybe a ruhatári szolgáltatást. Lehetőség van kártyával nyitható-zárható öltözőszekrény használatára is a szabad öltözőszekrények terhére. Az öltözőszekrények nyitására-zárására külön kártya szolgál, amelyet a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban vehet át a vendég a belépő megvásárlásakor. Egy kártyával egy öltözőszekrényt lehet nyitni-zárni és egy alkalomra szól.
10.2. Az üzemeltető csak a ruhatárban, illetve az öltözőszekrényekben elhelyezett átlagos, hétköznapi használatú ruhákért és kis értékű tárgyakért vállal felelősséget. Az üzemeltető nem felel, ha az öltözőszekrényeket irányító szoftver adatai alapján a vendég az öltözőszekrényét nem zárta be vagy a Városligeti Műjégpálya biztonsági kamerák felvételei alapján azonosítható a lopás elkövetője. A ruházatban vagy a ruhatárba beadott tárgyakban (pl. táskában), illetve az öltözőszekrényekben hagyott értékekre, okmányokra a felelősségvállalás nem vonatkozik. A károsultnak kell bizonyítani az esetleges károsodást, illetve a kár nagyságát. A kártya elvesztése esetén a szekrény felnyitására a Városligeti Műjégpálya mesterkártyával rendelkező, ügyeletet ellátó vezetője jogosult, jegyzőkönyv felvétele mellett.
10.3. A ruhatárban csak a ruhatári szelvény ellenében adható ki a ruházat, illetve a csomag. Amennyiben a ruhatári biléta elveszett – és a tulajdon kétséget kizáróan nem állapítható meg – a vendégnek meg kell várnia a nyitva tartási idő végén a ruhatári zárást, hogy a csomag kiadható legyen. A ruhatári bilétaelvesztéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A ruhatári biléta, illetve az öltözőszekrények kártyájának elvesztéséből adódó károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
10.4. A vendég a távozás előtt az öltözőszekrényt köteles kiürített és tiszta állapotban hagyni.
11. KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS:
11.1. A Városligeti Műjégpálya nyitva tartási idejében folyamatosan lehet korcsolyát kölcsönözni 26-os mérettől 53-as méretig. A kölcsönzés díja: 2000 Ft/pár egy alkalomra.
11.2. A kölcsönzői jegy megvásárlása kétféle módon történhet:
a) ONLINE: a vendég kényelmesen, otthonról előre megvásárolhatja a korcsolyakölcsönzésre szolgáló jegyét a www.mujegpalya.hu oldalon keresztül. A fizetés ebben az esetben online történik. A korcsolya átvétele egyszerű, elegendő a QR kódos kölcsönzői jegyének – digitális vagy nyomtatott formában történő - bemutatása a korcsolyakölcsönzőben.
b) HELYSZÍNEN: a Városligeti Műjégpálya jegypénztáraiban a Vendég a belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg jelzi kölcsönzési szándékát. A fizetés ebben az
esetben a jegypénztárban történik. A korcsolya átvételéhez a kölcsönzői jegy bemutatásán kívül a vendég a kölcsönzőben 2.000 Ft letétet fizet.
11.3. A sportlétesítmény elhagyása előtt a korcsolyát a korcsolyakölcsönzőbe vissza kell vinni.
11.4. Ha nem megfelelő a kölcsönzött korcsolya mérete, díjmentesen kicseréli a kölcsönző.
11.5. A kölcsönzői korcsolyák amatőr korcsolyázásra valóak, rendeltetésszerű használatuk a kölcsönvevő kötelessége.
11.6. Egy vendég egyszerre több korcsolyát is kikölcsönözhet azzal, hogy a letéti díj ilyen esetben összeadódik. (pl. három darab korcsolya esetén a letéti díj 6.000 HUF)
11.7. A kölcsönzői korcsolyát a Városligeti Műjégpálya területéről tilos kivinni.
11.8. A kifizetett letéti díj a helyszínen visszajár a kölcsönzői korcsolya sérülésmentes visszaadásakor.
12. FÓKÁK KÖLCSÖNZÉSE: a Városligeti Műjégpályán lehetőség van a rendes nyitvatartási időben fóka alakú műanyag, a korcsolyázni tanulást segítő sporteszköz kölcsönzésére gyermekek számára. A kölcsönzés díja:500 Ft/félóra A kölcsönzés módja:
12.1. Az Műjégpálya sétányán található fókakölcsönző pénztárban a kölcsönzési díj megfizetése után egy zsetont kap a vendég, A használathoz 5000 Ft letétet megfizetése is szükséges.
12.2. A zseton segítségével a jégpálya mellett található tároló egységről kiváltható a fóka.
12.3. A kölcsönzési idő lejárata után a fóka visszahelyezésével automatikusan visszajár a zseton, melyet az fókakölcsönző pénztárban kell leadni. Ezután a megfizetett letét visszajár.
12.4. Amennyiben a vendég túllépte a kölcsönzési időt, pótdíj fizetése szükséges. ( 15 perc után a következő fél órára eső kölcsönzési díj)
13. DOHÁNYZÁS: a Városligeti Műjégpálya kijelölt helyein, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás.
14. BELÉPÉS MEGTAGADÁSA, VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA ELHAGYÁSRA KÖTELEZÉS: a Városligeti Műjégpályára a belépés megtagadható, illetve - kártérítés és a megváltott szolgáltatások árának visszatérítése nélkül - a sportolás abbahagyására, illetőleg a Városligeti Műjégpálya elhagyására kötelezhető az a személy,
14.1. aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;
14.2. akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem megfelelő vagy egyébként fertőző betegségben szenved;
14.3. aki jogosulatlanul korcsolyaoktatási tevékenységet végez;
14.4. aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;
14.5. a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;
14.6. aki jogellenes cselekedetet követ el a Városligeti Műjégpályán, az illetékes hatóságok megérkezéséig.
15. TILTOTT TÁRGYAK: A jégfelületre cigarettát, papírzacskót, üveget, műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen szatyrot, hátizsákot, A/4 méretnél nagyobb oldaltáskát, babakocsit,labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!
16. FOTÓZÁS: fotózási szabályzat megtekinthető a honlapon.
16.1. Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni.
16.2. Kereskedelmi célú fotózás, videózás, valamint bármilyen média számára fotó, illetve filmfelvétel készítése, a felvétel felhasználása a Városligeti Műjégpályán csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött külön szerződés keretei között lehetséges.
16.3. A Városligeti Műjégpálya látogatói elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az Üzemeltetővel szemben.
17. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK: A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni. A jégfelületen tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
18. ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN: A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a korcsolyás rendezők, az ügyeletes vezető, illetve a biztonsági szolgálat a rend fenntartása érdekében - az erre vonatkozó hatályos üzemeltetői utasításban foglaltak szerint - intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más hatósági beavatkozást kérni. A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von maga után.
19. BALESET ÉS KÁROKOZÁS:
19.1. A Városligeti Műjégpálya területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatás igénylésére az a vendég jogosult, aki érvényes belépővel rendelkezik, és akinek sérüléséről a helyszínen az állandóan működő orvosi ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet vettek fel!
19.2. A Városligeti Műjégpálya korcsolyázó vendégeinek biztosítója a Generali Biztosító Zrt. A biztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem tartozik, mindenki saját felelősségére korcsolyázik és jégkorongozik, saját felelősségére használja a jégfelületet. A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartásával okozta.
20. SPORTOKTATÓK: A Városligeti Műjégpályán csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező, az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló edzők, sportoktatók végezhetnek sportszakmai tevékenységet, edzést és oktatást a hivatalosan meghirdetett oktatási órákban. A Városligeti Műjégpályán korcsolyaoktatás végzésére jogosult edzők és sportoktatók a Városligeti Műjégpálya hivatalos sportfelszerelésében végzik a munkájukat.
21. REKLAMÁCIÓ: A pénztártól való távozás után az Üzemeltető reklamációt nem fogad el.
22. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A Városligeti Műjégpálya területén kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.
23. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a Városligeti Műjégpálya biztonsági személyzetének kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról személyesen lehet érdeklődni, nyitvatartási időben a diszpécseri szolgálatnál. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Budapesti XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Műjégpálya diszpécseri szolgálata megőrzi a téli idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.
24. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Városligeti Műjégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Városligeti Műjégpálya weboldalain (www.bsk.sport.hu, www.mujegpalya.hu )
25. KISGYERMEKEK: 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel tartózkodhat a jégen, illetve a Városligeti Műjégpályán. Gyermeket babakocsiban tilos őrizetlenül hagyni a sportlétesítmény területén.
26. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT:
26.1. A Városligeti Műjégpályán a biztonsági szolgálatot a Valton Security Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.) látja el.
26.2. A Városligeti Műjégpálya területén biztonsági kamerarendszer üzemel. A készült felvételekről az Üzemeltető csak a bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot.
Ha a korcsolyázással kapcsolatban bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége, esetleg baleset érte, kérjük, forduljon bizalommal a Városligeti Műjégpálya hivatalos kék mellényét viselő hostesseinkhez, szívesen segítenek.
A nyitva tartási idő alatt folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk.
Kellemes időtöltést, örömteli korcsolyázást kívánunk a Városligeti Műjégpályán!


Budapest, 2018. november 01.