VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA

HÁZIREND

A HÁZIREND CÉLJA: hogy meghatározza a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán (a továbbiakban: Városligeti Műjégpálya) tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.

  1. A HÁZIREND HATÁLYA: A Városligeti Műjégpálya látogatói, illetve a Városligeti Műjégpálya rendezvényeinek látogatói, helyiségeinek bérlői a Városligeti Műjégpálya területére lépéssel elfogadják a Városligeti Műjégpálya házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Városligeti Műjégpálya elhagyására kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.
  2. BELÉPŐ JEGY VÁSÁRLÁSA:  

3.1. A Városligeti Műjégpálya rendes nyitvatartási idejében az a vendég korcsolyázhat, aki érvényes belépő jeggyel vagy bérlettel (továbbiakban együtt: belépő) rendelkezik, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében érkezik.   Belépőjegynek minősül a QR kóddal ellátott digitális belépőjegy, valamint az Üzemeltető által egyes rendezvényekre korlátozott számban kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott karszalag is.

3.2. Belépőjegy vásárlására helyben, a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban, illetve online (www.mujegpalya.hu) van lehetőség. 

3.3. A korcsolyázásra szóló belépőjegy a Városligeti Műjégpályán áfamentes.  Számlaigényét a vendégnek a belépőjegy megvásárlásakor előre kell jeleznie.  Ennek hiányában a vendég a belépőjegy vásárlásáról nyugtát kap.  

3.4. A Városligeti Műjégpályára belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.

3.5. A Városligeti Műjégpálya szabadtéri jégpálya, a vendégnek lehetősége van a jégfelület külső megtekintésére a kerítés, illetve a híd felől, így a jegyvásárlást követően a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető nem fogad el és belépőjegyet sem vált vissza.

3.6. A belépőjegy a jégpálya, a ruhatár, illetve öltözőszekrény használatára, valamint a balesetbiztosítás igénybevételére jogosít.  A belépőjegy nem tartalmazza a korcsolyakölcsönzés, a korcsolyaélezés díját, valamint a Városligeti Műjégpálya vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást. 

  1. BÉRLŐK, RENDEZVÉNYESEK JÉGHASZNÁLATA: a Városligeti Műjégpálya helyiségeinek bérlői, illetve rendezvényei szervezői, látogatói csak abban az esetben korcsolyázhatnak, ha az Üzemeltetővel kötött bérleti, sportszolgáltatási, illetve rendezvényszervezési szerződésük a korcsolyázási lehetőséget külön, kifejezetten tartalmazza és a létszámnak megfelelő belépőjegy ára – a bérleti, sportszolgáltatási stb. díjon felül - megfizetésre került, vagy ha a helyszínen az általános szabályok szerint belépőjegyet vásárolnak. A helyiségek általános bérleti díjai nem tartalmazzák a belépők árát.
  2. TÉLI NYITVATARTÁS, JEGYÁRAK: az aktuális nyitvatartásról, jegyárakról, az igénybe vehető kezdeményekről az információ megtekinthető a Városligeti Műjégpályán kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a www.mujegpalya.hu honlapon.
  3. JÉGFELÜLETRE LÉPÉS, A JÉGFELÜLET ELHAGYÁSA:

6.1.A jégfelületet rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül lehet használni.

6.2.A jégfelület a nyitvatartás alatt vehető igénybe, más időpontban vendég csak külön megállapodás esetén, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében tartózkodhat a jégfelületen. A jégfelületet legkésőbb a zárási időpont előtt 10 perccel elhangzó utolsó zeneszám alatt el kell elhagyni.

6.3.A jégen csak és kizárólag rövid pengés korcsolyával lehet tartózkodni.  Gyorskorcsolya használatára kizárólag a gyorskorcsolya edzéseken, szervezett keretek között van lehetőség.

6.4.A jégpályát és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.   Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a vendég, illetve a sportoló kizárólagos felelőssége. 

6.5.Korcsolyázás közben kesztyű viselése erősen ajánlott, sapka, vagy bukósisak használata javasolt.

6.6.Jégfelújítás alatt a rendezők a jég elhagyására kötelezhetik a korcsolyázókat, a felújítás időtartalma alatt csak a munkagépek tartózkodhatnak a jégen.

  1. KÖZLEKEDÉS KORCSOLYÁVAL A JÉGPÁLYÁN KÍVÜL: a jégfelületen kívül korcsolyával a gumitéglával borított lépcsőn és a gumitéglával borított sétányrészen szabad közlekedni a korcsolyára felhelyezett élvédő nélkül.  Aki ezt megszegi, maga viseli a kárát. Kártérítéssel tartozik az a vendég, aki a Városligeti Műjégpályától kölcsönzött korcsolya élét tönkreteszi azzal, hogy díszköves, illetve betonfelületen jár a kölcsönzői korcsolyával.
  2. BELÉPÉS ÜZEMI TERÜLETRE: Üzemi területre idegeneknek belépni tilos.
  3. ELKERÍTETT JÉGFELÜLET HASZNÁLATA:

9.1.A jégfelület elkerített részén  (pl. oktatási, rendezvényi terület stb.) a nagyközönség nem tartózkodhat.

9.2.A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Városligeti Műjégpálya egészén, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására.

9.3. A 12 ezer négyzetméter alapterületű nagy jégpálya, illetve annak egy része, valamint a különálló jégkorong pálya külön megállapodás keretében és díjszabás szerint vehető igénybe zártkörű rendezvény, illetve edzés számára.

10. RUHATÁR, ÖLTÖZŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA:

10.1. Az érvényes belépőjeggyel rendelkező vendégek térítésmentesen vehetik igénybe a ruhatári szolgáltatást. Lehetőség van kártyával nyitható-zárható öltözőszekrény használatára is a szabad öltözőszekrények terhére.  Az öltözőszekrények nyitására-zárására külön kártya szolgál, amelyet a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban vehet át a vendég a belépő megvásárlásakor.  Egy kártyával egy öltözőszekrényt lehet nyitni-zárni és egy alkalomra szól.

10.2. Az üzemeltető csak a ruhatárban, illetve az öltözőszekrényekben elhelyezett átlagos, hétköznapi használatú ruhákért és kis értékű tárgyakért vállal felelősséget. Az üzemeltető nem felel, ha az öltözőszekrényeket irányító szoftver adatai alapján a vendég az öltözőszekrényét nem zárta be vagy a Városligeti Műjégpálya biztonsági kamerák felvételei alapján azonosítható a lopás elkövetője. A ruházatban vagy a ruhatárba beadott tárgyakban (pl. táskában), illetve az öltözőszekrényekben hagyott értékekre, okmányokra a felelősségvállalás nem vonatkozik. A károsultnak kell bizonyítani az esetleges károsodást, illetve a kár nagyságát. A kártya elvesztése esetén a szekrény felnyitására a Városligeti Műjégpálya mesterkártyával rendelkező, ügyeletet ellátó vezetője jogosult, jegyzőkönyv felvétele mellett.

10.3. A ruhatárban csak a ruhatári szelvény ellenében adható ki a ruházat, illetve a csomag. Amennyiben a ruhatári szelvény elveszett – és a tulajdon kétséget kizáróan nem állapítható meg – a vendégnek meg kell várnia a nyitva tartási idő végén a ruhatári zárást, hogy a csomag kiadható legyen. A ruhatári szelvény elvesztéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A ruhatári szelvény, illetve az öltözőszekrények kártyájának  elvesztéséből adódó károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

10.4. A vendég a távozás előtt az öltözőszekrényt köteles kiürített és tiszta állapotban hagyni.

11. KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS:

11.1. A Városligeti Műjégpálya nyitva tartási idejében folyamatosan lehet korcsolyát kölcsönözni 26-os mérettől 53-as méretig.  A kölcsönzés díja: 1800 Ft/pár egy alkalomra.

11.2.A kölcsönzői jegy megvásárlása kétféle módon történhet:

a)     ONLINE: a vendég kényelmesen, otthonról előre megvásárolhatja a korcsolyakölcsönzésre szolgáló jegyét a www.mujegpalya.hu oldalon keresztül.  A fizetés ebben az esetben online történik.  A korcsolya átvétele egyszerű, elegendő a QR kódos kölcsönzői jegyének – digitális vagy nyomtatott formában történő - bemutatása a korcsolyakölcsönzőben. 

b)    HELYSZÍNEN: a Városligeti Műjégpálya jegypénztáraiban a Vendég a belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg jelzi kölcsönzési szándékát.  A fizetés ebben az esetben a jegypénztárban történik. A korcsolya átvételéhez a kölcsönzői jegy bemutatásán kívül a vendég a kölcsönzőben 2.000 Ft letétet fizet. 

11.3. A sportlétesítmény elhagyása előtt a korcsolyát a korcsolyakölcsönzőbe vissza kell vinni.

11.4. Ha nem megfelelő a kölcsönzött korcsolya mérete, díjmentesen kicseréli a kölcsönző.

11.5. A kölcsönzői korcsolyák amatőr korcsolyázásra valóak, rendeltetésszerű használatuk a kölcsönvevő kötelessége.

11.6. Egy vendég egyszerre több korcsolyát is kikölcsönözhet azzal, hogy a letéti díj ilyen    esetben összeadódik. (pl. három darab korcsolya esetén a letéti díj 6.000 HUF)

11.7. A kölcsönzői korcsolyát a Városligeti Műjégpálya területéről tilos kivinni.

11.8. A kifizetett letéti díj a helyszínen visszajár a kölcsönzői korcsolya sérülésmentes visszaadásakor.

12. FÓKÁK KÖLCSÖNZÉSE: a Városligeti Műjégpályán lehetőség van a rendes nyitvatartási időben fóka alakú műanyag, a korcsolyázni tanulást segítő sporteszköz kölcsönzésére gyermekek számára.   A kölcsönzés díja:500 Ft/félóra  A kölcsönzés módja:

12.1. Az épületben található oktatópultnál a kölcsönzési díj megfizetése után egy zsetont kap a vendég, A használathoz 2000 Ft letétet megfizetése is szükséges.

12.2. A zseton segítségével a jégpálya mellett található tároló egységről kiváltható a fóka.

12.3. A kölcsönzési idő lejárata után a fóka visszahelyezésével automatikusan visszajár a zseton, melyet az oktatópultban kell leadni. Ezután a megfizetett letét visszajár.

12.4. Amennyiben a vendég túllépte a kölcsönzési időt, pótdíj fizetése szükséges. ( 15 perc után a következő fél órára eső kölcsönzési díj)

13. DOHÁNYZÁS: a Városligeti Műjégpálya kijelölt helyein, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás.

14. BELÉPÉS MEGTAGADÁSA, VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA ELHAGYÁSRA KÖTELEZÉS:a Városligeti Műjégpályára a belépés megtagadható,illetve - kártérítés és a megváltott szolgáltatások árának visszatérítése nélkül - a sportolás abbahagyására, illetőleg a Városligeti Műjégpálya elhagyására kötelezhető az a személy,

14.1. aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;

14.2. akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem megfelelő vagy egyébként fertőző betegségben szenved;

14.3. aki jogosulatlanul korcsolyaoktatási tevékenységet végez;

14.4. aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;

14.5. a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;

14.6. aki jogellenes cselekedetet követ el a Városligeti Műjégpályán, az illetékes hatóságok megérkezéséig.

15. TILTOTT TÁRGYAK: A  jégfelületre cigarettát, papírzacskót, üveget, műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen csomagot, hátizsákot, labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!

16. FOTÓZÁS:

16.1. Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni. 

16.2. Kereskedelmi célú fotózás, videózás, valamint bármilyen média számára fotó, illetve filmfelvétel készítése, a felvétel felhasználása a Városligeti Műjégpályán csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött külön szerződés keretei között lehetséges.

16.3. A Városligeti Műjégpálya látogatói elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az Üzemeltetővel szemben.

17. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK: A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni.  A jégfelületen tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

18. ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN: A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése  esetén a korcsolyás rendezők, az ügyeletes vezető, illetve a biztonsági szolgálat a rend fenntartása érdekében - az erre vonatkozó hatályos üzemeltetői utasításban foglaltak szerint -  intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más hatósági beavatkozást kérni.
A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von maga után.

19. BALESET ÉS KÁROKOZÁS:

19.1. A Városligeti Műjégpálya területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatás igénylésére az a vendég jogosult, aki érvényes belépővel rendelkezik, és akinek sérüléséről  a helyszínen az állandóan működő orvosi ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet vettek fel!

19.2. A Városligeti Műjégpálya korcsolyázó vendégeinek biztosítója a Generali Biztosító Zrt. A biztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem tartozik, mindenki saját felelősségére korcsolyázik és jégkorongozik, saját felelősségére használja a jégfelületet.   A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartásával okozta. 

20. SPORTOKTATÓK: A Városligeti Műjégpályán csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező, az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló edzők, sportoktatók végezhetnek sportszakmai tevékenységet, edzést és oktatást a hivatalosan meghirdetett oktatási órákban.  A Városligeti Műjégpályán korcsolyaoktatás végzésére jogosult edzők és sportoktatók a Városligeti Műjégpálya hivatalos sportfelszerelésében végzik a munkájukat.

21. REKLAMÁCIÓ: A pénztártól való távozás után az Üzemeltető reklamációt nem fogad el.

22. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A Városligeti Műjégpálya területén kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.

23. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a Városligeti Műjégpálya biztonsági személyzetének kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról személyesen lehet érdeklődni, nyitvatartási időben a diszpécseri szolgálatnál. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Budapesti XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Műjégpálya diszpécseri szolgálata megőrzi a téli idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.

24. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Városligeti Műjégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Városligeti Műjégpálya weboldalain (www.bsk.sport.hu, www.mujegpalya.hu )

25. KISGYERMEKEK: 10 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel tartózkodhat a jégen, illetve a Városligeti Műjégpályán.  Gyermeket babakocsiban tilos őrizetlenül hagyni a sportlétesítmény területén.

26. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT:

26.1. A Városligeti Műjégpályán a biztonsági szolgálatot a Valton Security Kft. (székhelye:1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.) látja el. 

26.2. A Városligeti Műjégpálya területén biztonsági kamerarendszer üzemel. A készült felvételekről az Üzemeltető csak a bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot.

 

Ha a korcsolyázással kapcsolatban bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége, esetleg baleset érte, kérjük, forduljon bizalommal a Városligeti Műjégpálya hivatalos kék mellényét viselő hostesseinkhez,  szívesen segítenek.

A nyitva tartási idő alatt folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk.

Kellemes időtöltést, örömteli korcsolyázást kívánunk a Városligeti Műjégpályán!

 

Budapest, 2017. november 01.