VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA & CSÓNAKÁZÓTÓ
 
HÁZIREND

 

 1. A HÁZIREND CÉLJA, hogy meghatározza a Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán (a továbbiakban: Műjégpálya), illetve a Műjégpályához tartozó Városligeti tórész, az ún. középső tómeder (a továbbiakban: Csónakázótó) területén tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.
 2. A HÁZIREND HATÁLYA: a Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói, vendégei, helyiségeinek bérlői és szolgáltatásainak igénybe vevői a Műjégpálya területére lépéssel, illetve a Csónakázótó használatával elfogadják a Műjégpálya házirendjét, biztonsági és adatvédelmi szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Műjégpálya, illetve a Csónakázótó elhagyására kötelezhetik őket.
 3. A CSÓNAKÁZÓTÓRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:  

3.1. A Csónakázótó mesterséges tó beton mederrel. Az átlagos vízmélység 50-70 centiméter.

3.2. A Csónakázótó vize emberi fogyasztásra és fürdésre alkalmatlan.

3.3. A Csónakázótóban úszni tilos.

3.4. A Csónakázótó tisztántartásáért és algamentesítéséért az Aranyponty Zrt (székhelye: 2440 Százhalombatta, Arany János utca 7. fsz 1.) felel.

3.5. A csónak- és vizibicikli-kölcsönzést a 2020. évi nyári szezonban a Bognár és Társai Atlantic Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2030 Érd, Esztergályos utca 39. sz.) bonyolítja.

3.6.  A Műjégpálya és Csónakázótó vendéglátását a Csónakázótó Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em 1.) látja el.   A tóparti vendéglátó egységeik nyitvatartási időben látogathatóak, kivéve zártkörű rendezvény esetén.    

3.6. A Csónakázótó csak a nyitvatartási időben látogatható.

3.7. A Csónakázótóba szemetelni tilos.

 1. A CSÓNAKÁZÓTÓ NYÁRI NYITVATARTÁSA: megfelelő időjárási körülmények esetén minden nap reggel 10:00 órától sötétedésig. Rossz idő, illetve járványveszély esetén az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Csónakázótó zárva tartását rendelje el.
 2. A CSÓNAKÁZÓTÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJA: megtekinthető a helyszínen a csónakkölcsönzőnél kihelyezett díjtáblázatban, illetve az Üzemeltető weboldalán (www.mujegpalya.hu).
 3. A CSÓNAKÁZÓTÓ ÉS A TÓPART HASZNÁLATA:

6.1. A Csónakázótavat, a tópartot és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. 

6.2. A csónakokat és vizibicikliket kölcsönzési díj ellenében lehet használni.  A kölcsönzési díjat csak a helyszínen, nyitvatartási időben a csónakázó stég pavilonjában lehet kifizetni.  

6.3. A csónakkölcsönzést végző cég (3.5.pont) a helyszínen korlátozott számban biztosít mentőmellényt. A mentőmellényt a csónakot/vizibiciklit kölcsönző személynek kell kérnie a csónakáztató stégen, ha igényt tart rá.  Mindenki saját felelőssége és döntése, hogy mentőmellénnyel vagy anélkül száll vízre.

6.4. A csónakokat és vizibicikliket csak rendeltetésszerűen szabad használni.   A személyeket ért, valamint a csónakokban, vizibiciklikben, mentőmellényekben, illetve a Műjégpályában esett kárt a kölcsönző személy köteles megtéríteni.

6.5. A nyári szezon alatt a Korcsolyacsarnok zárva tart, a csónakázó/vizibicikliző vendégeknek ruhatárat és értékmegőrzést nem biztosítunk.    A Műjégpálya, illetve a Csónakázótó területén őrizetlen hagyott tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.6. A Csónakázótó szolgáltatásait nem veheti igénybe az a személy, aki

- nem teljesíti a járványveszély idejére meghatározott, egyéni szabadidős sporttevékenységre vonatkozó szabályokat;

- felnőtt kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek,

- lázas, illetve fertőző betegségben szenved,

- görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy kóros elváltozással járó betegségben szenved,

- Ittas állapotban van vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll.

6.7. Tilos továbbá:

-  a tópartról vagy a hídról a tóba ugrani, illetve a tóban megmártózni, kutyát a tóba engedni;

- a csónakkal, illetve a vizibiciklivel a parton kikötni, a csónakot, illetve vizibiciklit a partra kiemelni, illetve a gáton átemelni,

- csónakázás, illetve vizibiciklizés közben étkezni, dohányozni, szeszes italt, kábítószert fogyasztani és törékeny tárggyal játszani,

- a tóban horgászni, illetve a kacsáknek ételt szórni;

 1. DOHÁNYZÁS: a Műjégpálya kijelölt helyein, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás.
 2. TILTOTT TÁRGYAK: kábítószereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, és egyéb balesetveszélyes tárgyat a létesítmény területére hozni SZIGORÚAN TILOS.
 3. FOTÓZÁS:
  • Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, egyéb technikai eszközt csak saját felelősségre lehet csónakázás közben használni. Üzemeltető nem felel a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó területére bevitt vagyontárgyakért.
  • A Műjégpálya és Csónakázótó területe nem közterület.
  • A Műjégpálya és Csónakázótó területén jegyes fotózás, kismamafotózás, kreatív és esküvői fotózás, reklám-, katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-, drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen média (újság, magazin, televízió, youtube csatorna stb) számára kép-, videó-, drón- és hangfelvétel készítése, a felvétel közzététele csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető által megállapított térítési díj megfizetése mellett lehetséges.
  • A hatályos jogi szabályozás értelmében a Műjégpálya és a Csónakázótó területén tartózkodó személyekről csak azok beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat. Kiskorú esetében a törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a felvétel elkészítését és közzétételét is. A Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói a sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek. Az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
  • A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a pongo@mujegpalya.hu e-mailcímre a fotózás, illetve forgatás előtt. A kérelem jóváhagyása esetén az Üzemeltető árajánlatot és szerződés-tervezetet küld kérelmezőnek. A fotózás, illetve forgatás csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás birtokában és a fotózás térítési díjának megfizetését követően kezdhető meg.
 4. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A Műjégpálya és a Csónakázótó területén kizárólag az Üzemeltetővel kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.
 5. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a Műjégpálya diszpécseri szolgálatának kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról e-mailben lehet érdeklődni a recepcio@mujegpalya.hu e-mailcímen. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Budapesti XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Műjégpálya diszpécseri szolgálata megőrzi a nyári idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.
 6. ÜZEMI TERÜLET: a látogatóktól elzárt területekre, illetve üzemi területre tilos bemenni.
 7. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: A Műjégpálya fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Műjégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Műjégpálya weboldalain (bsk.sport.hu, www.mujegpalya.hu )
 8. BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER: A Műjégpálya területén biztonsági kamerarendszer üzemel. A felvételeket az Üzemeltető három napig őrzi, azt követően megsemmisíti. A felvételekről az Üzemeltető csak a bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot.

 

Budapest, 2020. július 2.