VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA
2022-2023. ÉVI KORCSOLYASZEZON
HÁZIREND

1. A HÁZIREND CÉLJA: hogy meghatározza a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán (a továbbiakban: Városligeti Műjégpálya) tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.

2. A HÁZIREND HATÁLYA: A Városligeti Műjégpálya látogatói, illetve a Városligeti Műjégpálya rendezvényeinek látogatói, helyiségeinek bérlői a Városligeti Műjégpálya területére lépéssel elfogadják a Városligeti Műjégpálya házirendjét, adatvédelmi, illetve biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Városligeti Műjégpálya elhagyására kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.

3. JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK: a vendégek a hatályos járványügyi rendelkezéseknek megfelelően vehetik igénybe a Városligeti Műjégpálya sportszolgáltatásait. A hatályos járványügyi rendelkezésekről a www.koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódhat. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor a hatályos járványügyi szabályoktól szigorúbb feltételeket írjon elő.

Vendégeinket megkérjük, hogy az épületben csak a feltétlenül szükséges mértékig tartózkodjanak, és szabadtéren se tömörüljenek. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy járványügyi intézkedésként az épület használatát részben vagy egészben korlátozza, illetve alternatív megoldásokkal folytassa a korcsolyakölcsönzést és ruhatár üzemeltetését.

4. BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSA:
4.1. A Városligeti Műjégpálya rendes nyitvatartási idejében az a vendég korcsolyázhat, aki érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel (továbbiakban együtt: belépő) rendelkezik, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében érkezik. Belépőjegynek minősül a QR kóddal ellátott digitális belépőjegy, valamint az Üzemeltető által egyes rendezvényekre korlátozott számban kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott karszalag, illetve voucher is.
4.2. Belépőjegy vásárlására helyben, a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban, illetve online ( www.mujegpalya.hu) van lehetőség. A gyorsabb bejutás érdekében azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg online vásárolják meg a belépőjegyeiket, illetve a korcsolyakölcsönzési jegyeiket.
4.3. A sport- és ifjúsági közfeladatokat ellátó Üzemeltető által kibocsátott, korcsolyázásra szóló belépőjegy a Városligeti Műjégpályán áfamentes. Számlaigényét a vendégnek a belépőjegy megvásárlásakor előre kell jeleznie. Ennek hiányában a vendég a belépőjegy vásárlásáról nyugtát kap.
4.4. A Városligeti Műjégpályára belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.

4.5. A Városligeti Műjégpálya szabadtéri jégpálya, a vendégnek lehetősége van a jégfelület külső megtekintésére a kerítés, illetve a híd, valamint a Városliget felől, így a jegyvásárlást követően a pálya minőségével és a pálya kiterjedésével kapcsolatos reklamációt az Üzemeltető nem fogad el és belépőjegyet sem vált vissza. Ugyanígy lehetőség van kívülről megtekinteni, hogy a jégpálya mekkora hányadán lehet korcsolyázni, melynek területét az Üzemeltető jogosult az energiaválsággal összefüggésben korlátozni és adott esetben kisebb jégfelületet üzemeltetni. Jegyár (bérletár) visszatérítés és reklamáció abban az esetben sem fogadható el, ha a nyitvatartási idő alatt bekövetkező időjárás változás – így különösen esőzés, havazás, viharos szél – miatt változik a pálya minősége, esetleg vízréteg képződik a jégen vagy az energiaválsággal összefüggésben csak a jégpálya kisebb felülete korcsolyázható. A vendégnek ezekkel a tényezőkkel számolnia kell.

4.6. A belépőjegy a jégpálya, a ruhatár, a mosdó, illetve öltözőszekrény használatára, valamint a balesetbiztosítás igénybevételére jogosít. A belépőjegy nem tartalmazza a korcsolyakölcsönzés, a korcsolyaélezés, illetve oktatás díját, valamint a Városligeti Műjégpálya vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást.
4.7. A belépőjegy ára nem csökken, ha a jégpálya egy részét az Üzemeltető lezárja vagy szakaszolja rendezvény, pályakarbantartás vagy bármilyen más okból, például az energiaválsággal összefüggésben elszabaduló közüzemi árak miatt.
4.8. A megvásárolt belépőjegy, illetve a bérlet, valamint annak fel nem használt része nem váltható vissza azért, mert a vendég nem tudott eljönni korcsolyázni függetlenül attól, hogy az milyen okból történt. Abban az esetben, ha az energiaválsággal összefüggésben, háborús helyzet vagy járványügyi okból a létesítményt jogszabály vagy a tulajdonos döntése alapján be kell zárni, az Üzemeltető a belépőjegyek és bérletek felhasználási idejét arányosan meghosszabbítja, de jegyet, bérletet nem vált vissza, kérjük, ennek tudatában vásárolja meg jegyét, bérletét.
A nevelési-oktatási intézmények részére biztosított korcsolyaoktatási programot érintő visszaváltási szabályokat az intézmények számára kiküldött levél tartalmazza

5. BÉRLŐK, RENDEZVÉNYESEK JÉGHASZNÁLATA: a Városligeti Műjégpálya helyiségeinek bérlői, illetve rendezvényei szervezői, látogatói csak abban az esetben korcsolyázhatnak, ha az Üzemeltetővel kötött bérleti, sportszolgáltatási, illetve rendezvényszervezési szerződésük a korcsolyázási lehetőséget külön, kifejezetten tartalmazza és a létszámnak megfelelő belépőjegy ára – a bérleti, sportszolgáltatási stb. díjon felül - megfizetésre került, vagy ha a helyszínen az általános szabályok szerint belépőjegyet vásárolnak. A helyiségek általános bérleti díjai nem tartalmazzák a belépők árát.

6. TÉLI NYITVATARTÁS, JEGYÁRAK: az aktuális nyitvatartásról, jegyárakról, az igénybe vehető kezdeményekről az információ megtekinthető a Városligeti Műjégpályán kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a www.mujegpalya.hu honlapon.

7. JÉGFELÜLETRE LÉPÉS, JÉGHASZÁLAT, A JÉGFELÜLET ELHAGYÁSA:
7.1. A jégfelületet rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül lehet használni.
7.2. A jégfelület a nyitvatartás alatt vehető igénybe, más időpontban vendég csak külön megállapodás esetén, illetve a hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében tartózkodhat a jégfelületen. A jégfelületet legkésőbb a zárási időpont előtt 10 perccel elhangzó utolsó zeneszám alatt el kell elhagyni.
7.3. A jégen csak és kizárólag rövid pengés korcsolyával lehet tartózkodni. Gyorskorcsolya használatára kizárólag a gyorskorcsolya edzéseken, szervezett keretek között van lehetőség.

7.4. A jégpályát és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a vendég, illetve a sportoló kizárólagos felelőssége.
7.5. Korcsolyázás közben kesztyű viselése erősen ajánlott, sapka, vagy bukósisak használata javasolt.
7.6. Jégfelújítás alatt a rendezők a jég elhagyására kötelezhetik a korcsolyázókat, a felújítás időtartalma alatt csak a munkagépek tartózkodhatnak a jégen.
7.7. A jégre tilos szemetelni. A jégre esett papírzsebkendő, maszk, műanyag pohár és bármi más is balesetveszélyes. Az így okozott balesetért a szemetelő vendég felel.

8. KÖZLEKEDÉS KORCSOLYÁVAL A JÉGPÁLYÁN KÍVÜL: a jégfelületen kívül korcsolyával a gumitéglával borított lépcsőn és a gumitéglával borított sétányrészen szabad közlekedni a korcsolyára felhelyezett élvédő nélkül. Aki ezt megszegi, maga viseli a kárát. Kártérítéssel tartozik az a vendég, aki a Városligeti Műjégpályától kölcsönzött korcsolya élét tönkreteszi azzal, hogy díszköves, illetve betonfelületen jár a kölcsönzői korcsolyával.

9. BELÉPÉS ÜZEMI TERÜLETRE: Üzemi területre idegeneknek belépni tilos.

10. ELKERÍTETT JÉGFELÜLET HASZNÁLATA:
10.1. A jégfelület elkerített részén (pl. oktatási, rendezvényi terület stb.) a nagyközönség nem tartózkodhat.
10.2. A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Városligeti Műjégpálya egészén, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására.
10.3. A 12 ezer négyzetméter alapterületű nagy jégpálya, illetve annak egy része, valamint a különálló jégkorong pálya külön megállapodás keretében és díjszabás szerint vehető igénybe zártkörű rendezvény, illetve edzés számára.

11. RUHATÁR, ÖLTÖZŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA:
11.1. Az érvényes belépőjeggyel rendelkező vendégek térítésmentesen vehetik igénybe a ruhatári szolgáltatást. Lehetőség van kártyával nyitható-zárható öltözőszekrény használatára is a szabad öltözőszekrények terhére. Az öltözőszekrények nyitására-zárására külön kártya szolgál, amelyet a Történelmi Korcsolyacsarnok aulájában elhelyezkedő jegypénztárakban vehet át a vendég a belépő megvásárlásakor. Egy kártyával egy öltözőszekrényt lehet nyitni-zárni és egy alkalomra szól.
A ruhatári kártyákat kérjük, távozáskor dobja be a kihelyezett tárolókba, mivel azokat fertőtlenítés után újrahasznosítjuk. Az adott nyitvatartási periódusban használt kártya egy következő nyitvatartási periódusban már nem nyitja ki ugyanazt a szekrényt, így a vendégek számára nincs értelme megtartani a kártyát.
11.2. Az Üzemeltető csak a ruhatárban, illetve az öltözőszekrényekben elhelyezett átlagos, hétköznapi használatú ruhákért és kis értékű tárgyakért vállal felelősséget. Az üzemeltető nem felel, ha az öltözőszekrényeket irányító szoftver adatai alapján a vendég az öltözőszekrényét nem zárta be vagy a Városligeti Műjégpálya biztonsági kamerák felvételei alapján azonosítható a lopás elkövetője. A ruházatban vagy a ruhatárba beadott tárgyakban (pl. táskában), illetve az öltözőszekrényekben hagyott értékekre, okmányokra a felelősségvállalás nem vonatkozik. A károsultnak kell bizonyítani az esetleges károsodást, illetve a kár nagyságát. A kártya elvesztése esetén a szekrény felnyitására a Városligeti Műjégpálya mesterkártyával rendelkező, ügyeletet ellátó vezetője jogosult, jegyzőkönyv felvétele mellett.
11.3. A ruhatárban csak a ruhatári szelvény ellenében adható ki a ruházat, illetve a csomag. Amennyiben a ruhatári biléta elveszett – és a tulajdon kétséget kizáróan nem állapítható meg – a vendégnek meg kell várnia a nyitvatartási idő végén a ruhatári zárást, hogy a csomag kiadható legyen. A ruhatári biléta elvesztéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A ruhatári biléta, illetve az öltözőszekrények kártyájának elvesztéséből adódó károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal .
11.4. A vendég a távozás előtt az öltözőszekrényt köteles kiürített és tiszta állapotban hagyni.
11.5. A ruhatárba berakott, illetve a sportlétesítmény bármely más részén hagyott babakocsiért, rollerért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

12. KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS:

12.1. A Városligeti Műjégpálya nyitvatartási idejében folyamatosan lehet korcsolyát kölcsönözni 26-os mérettől 50-as méretig. A kölcsönzés díja: 3000 Ft/pár egy alkalomra.
12.2. A Városligeti Műjégpályán két kölcsönző üzemel, az egyik a sétány felől, kintről is közvetlenül megközelíthető, a másik csak az épület belsejéből közelíthető meg. A korcsolyákat abba a kölcsönzőbe kell visszavinni, ahol a vendég a korcsolyát átvette, a letéti díjat csak itt fogja visszakapni.

12.3. A kölcsönzői jegy megvásárlása kétféle módon történhet:

a) ONLINE: a vendég kényelmesen előre megvásárolhatja a korcsolyakölcsönzésre szolgáló jegyét a www.mujegpalya.hu oldalon keresztül. A fizetés ebben az esetben online történik. A korcsolya átvételéhez be kell mutatni – digitális vagy nyomtatott formában - a QR kódos kölcsönzői jegyét és készpénzben 2.000 Ft letétet kell helyben kifizetni a korcsolyakölcsönzőben.

b) HELYSZÍNEN: a Városligeti Műjégpálya jegypénztáraiban a Vendég a belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg jelzi kölcsönzési szándékát. A fizetés ebben az esetben a jegypénztárban történik. A korcsolya átvételéhez a kölcsönzői jegy bemutatásán kívül a vendég a kölcsönzőben 2.000 Ft letétet fizet.

12.4. Legkésőbb a sportlétesítmény elhagyása előtt a korcsolyát abba a korcsolyakölcsönző helyiségbe kell visszavinni, ahol a vendég a korcsolyát átvette.
12.5. Ha nem megfelelő a kölcsönzött korcsolya mérete, díjmentesen kicseréli a kölcsönző.
12.6. A kölcsönzői korcsolyák amatőr korcsolyázásra valóak, rendeltetésszerű használatuk a kölcsönvevő kötelessége.
12.7. Egy vendég egyszerre több korcsolyát is kikölcsönözhet azzal, hogy a letéti díj ilyen esetben összeadódik. (pl. három darab korcsolya esetén a letéti díj 6.000 HUF)
12.8. A kölcsönzői korcsolyát a Városligeti Műjégpálya területéről tilos kivinni.
12.9. A kifizetett letéti díj a helyszínen visszajár a kölcsönzői korcsolya sérülésmentes visszaadásakor.

13. FÓKÁK KÖLCSÖNZÉSE: a Városligeti Műjégpályán lehetőség van a rendes nyitvatartási időben fóka alakú műanyag, a korcsolyázni tanulást segítő sporteszköz kölcsönzésére azzal, hogy a magasabb vendégek számára a fóka nem megfelelő magasságú, és így kényelmetlen lehet a használata. A kölcsönzés díja: 800 Ft/30 perc. A kölcsönzés módja:
13.1. Az Műjégpálya sétányán található fókakölcsönző pénztárban a kölcsönzési díj megfizetése után egy zsetont kap a vendég, A használathoz 5000 Ft letét készpénzben történő megfizetése is szükséges. A Városligeti Műjégpálya területén működik bankautomata (ATM).
13.2. A zseton segítségével a jégpálya mellett található tároló egységről kiváltható a fóka.
13.3. A kölcsönzési idő lejárata után a fóka visszahelyezésével automatikusan visszajár a zseton, melyet az fókakölcsönző pénztárban kell leadni. Ezután a megfizetett letét visszajár.
13.4. Amennyiben a vendég túllépte a kölcsönzési időt, pótdíj fizetése szükséges. (15 perc után a következő fél órára eső kölcsönzési díj)
13.5. Nem rendeltetésszerű használat esetén az eszközt visszavitelére szólíthatjuk fel a vendéget, a kölcsönzői díj ebben az esetben nem kerül visszaadásra.
13.6. Az a vendég, aki kölcsönzési díj és letéti díj megfizetés nélkül, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a fókát (pl. lopott érmével, más érmével vagy más által kölcsönzött fókát elvéve), vagy nem rendeltetésszerűen használja a fókát, a jégfelület, illetve a létesítmény elhagyására kötelezhető.

14. DOHÁNYZÁS: a Városligeti Műjégpályán kizárólag a kijelölt helyeken, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás. Az épületben, a sétányon, a jégfelületen, valamint a vendéglátó egységek környezetében szigorúan tilos a dohányzás. Abban az esetben, ha a vendég miatt beindul a füstjelző és a tűzoltóság kiszáll a helyszínre, a vendég viseli a kivonulás teljes költségét. Elektromos cigarettával is csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni. Az a vendég, aki e szabályokat megszegi, a létesítmény elhagyására kötelezhető.

15. BELÉPÉS MEGTAGADÁSA, VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA ELHAGYÁSRA KÖTELEZÉS: a Városligeti Műjégpályára a belépés megtagadható, illetve - kártérítés és a megváltott szolgáltatások árának visszatérítése nélkül - a sportolás abbahagyására, illetőleg a jégpálya elhagyására kötelezhető az a személy
15.1. aki nem felel meg a hatályos járványügyi rendelkezéseknek;
15.2. aki erősen köhög, illetve koronavírusra jellemző tüneteket mutat;
15.3. aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;
15.4. akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem megfelelő vagy egyébként fertőző betegségben szenved;
15.5. aki jogosulatlanul korcsolyaoktatási tevékenységet végez;
15.6. aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;
15.7. a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;
15.8. aki jogellenes cselekedetet követ el a Városligeti Műjégpályán, illetve aki agresszíven lép fel más vendég vagy az Üzemeltető alkalmazottjaival szemben;
15.9. aki szándékosan veszélyezteti más vendégek vagy az Üzemeltető alkalmazottjainak testi épségét, és ezt többszöri felszólítás ellenére sem fejezi be.

16. TILTOTT TÁRGYAK: A jégfelületre cigarettát, papírzacskót, üveget, műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen szatyrot, hátizsákot, A/4 méretnél nagyobb oldaltáskát, babakocsit, kerekesszéket, labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS! Fegyvert akkor sem szabad a Műjégpályára bevinni, ha a vendég rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.

17. FOTÓZÁS:

17.1. A Városligeti Műjégpályán jegyes fotózás, kismamafotózás, kreatív és esküvői fotózás, reklám-, katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-, drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen média (újság, magazin, televízió, Youtube csatorna stb.) számára kép-, videó-, drón- és hangfelvétel készítése, a felvétel közzététele csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető által megállapított térítési díj megfizetése mellett lehetséges.
17.2. Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, selfiebotot és minden egyéb felvevő eszközt csak saját felelősségre lehet a sportlétesítmény területén használni. Az Üzemeltető nem felel a Városligeti Műjégpálya területére bevitt eszközökért és felszerelésekért. Drónnal a vendégek fölött repülni engedély és jogosítvány, valamint az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.
17.3. A felvételek nem sérthetik Budapest Főváros Önkormányzatát, az Üzemeltetőt, illetve azok szerződéses partnereinek, munkavállalóinak, illetve a sportlétesítmény látogatóinak és szolgáltatásainak igénybe vevőinek személyiségi jogait.
17.4. A felvételek készítése nem akadályozhatja vagy zavarhatja a sportlétesítmény üzemeltetését, így különösen tilos üzemi területre lépni vagy a munkagépek útvonalát használni, illetve a korcsolyázást, sportolást akadályozni.
17.5. A látogató tudomásul veszi, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében a Városligeti Műjégpálya területén tartózkodó személyekről csak azok beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat. Kiskorú és korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a felvétel elkészítését és közzétételét is. A Városligeti Műjégpálya látogatói a sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken, mint látogatók feltűnhetnek. Az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
17.6. A sportrendezvényeken tilos és balesetveszélyes és versenyzők szemébe vakuval villantani.
17.7. A Műjégpálya és a Csónakázótó magánterület és drónmentes övezet. Tilos a korcsolyázókat és a sportrendezvények résztvevőit drónnal vagy más pilóta nélküli légi járművel megzavarni vagy balesetveszélyes helyzetet előidézni. Légi felvételek készítésére és közzé tételére, az Üzemeltetővel előzetes kötött írásbeli megállapodás keretei között van mód.
17.8. A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani az iroda@mujegpalya.hu e-mailcímre a fotózás, illetve forgatás előtt. A fotózás, illetve forgatás csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás birtokában és a fotózás térítési díjának megfizetését követően kezdhető meg.

18. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK: A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni. A jégen tilos – az Üzemeltetővel kötött külön erre irányuló szerződés hiányában – veszélyes mutatványokat, akrobatikai elemeket végezni. A jégfelületen tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. A jégfelületen enni, inni, dohányozni, elektromos cigarettát szívni szigorúan tilos.

19. ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN: A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a korcsolyás rendezők, az ügyeletes vezető, illetve a biztonsági szolgálat a rend fenntartása érdekében - az erre vonatkozó hatályos üzemeltetői utasításban foglaltak szerint - intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más hatósági beavatkozást kérni.
A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von maga után.

Az a személy, aki a házirendet - különösen annak 16. és 18. pontját - többszöri felszólítás ellenére is megszegi, illetve ellenszegül a rend fenntartásáért felelő, jogszerűen fellépő biztonsági szolgálatnak és a korcsolyás rendezőnek, a jégpálya, illetve a létesítmény elhagyására kötelezhető.

20. BALESET ÉS KÁROKOZÁS:

20.1. A Városligeti Műjégpálya területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatás igénylésére az a vendég jogosult, aki érvényes belépővel rendelkezik, és akinek sérüléséről a helyszínen az állandóan működő orvosi ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet vettek fel!
20.2. Az Üzemeltető által kötött jegybiztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem tartozik, mindenki saját felelősségére korcsolyázik, saját felelősségére használja a jégfelületet. A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartásával okozta.

21. SPORTOKTATÓK: A Városligeti Műjégpályán csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező, az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló edzők, sportoktatók végezhetnek sportszakmai tevékenységet, edzést és oktatást a hivatalosan meghirdetett oktatási órákban. A Városligeti Műjégpályán korcsolyaoktatás végzésére jogosult edzők és sportoktatók a Városligeti Műjégpálya hivatalos sportfelszerelésében végzik a munkájukat.

22. REKLAMÁCIÓ: A pénztártól való távozás után az Üzemeltető reklamációt nem fogad el.

23. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A Városligeti Műjégpálya területén kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.

24. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a Városligeti Műjégpálya biztonsági személyzetének kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról személyesen lehet érdeklődni, nyitvatartási időben a diszpécseri szolgálatnál. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Budapesti XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Műjégpálya diszpécseri szolgálata megőrzi a téli idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.

25. ADOMÁNYGYŰJTÉS, TOBORZÁS: bármilyen szervezet vagy személy számára adománygyűjtés, bármilyen célra személyek, támogatók toborzása csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés keretei között lehetséges.

26. KUTYA: a korcsolyaszezon alatt csak a megkülönböztető jelzéssel ellátott, segítő kutya tartózkodhat a közönségforgalmú terekben és a pálya mellett.

27. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: A Városligeti Műjégpálya fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Városligeti Műjégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Városligeti Műjégpálya weboldalain (www.bsk.sport.hu,www.mujegpalya.hu )

28. KISGYERMEKEK: 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel tartózkodhat a jégen, illetve a Városligeti Műjégpályán, azonban lehetőség van arra, hogy 12-14 éves korú gyermek önállaón lépjen be a Műjégpályára, ha a helyszínen bemutatja az eredeti, írásbeli szülői engedélyét erről, amely tartalmazza a szülő(k) mobil elérhetőségét vagy a szülő az info@mujegpalya.hu emailcímre megküldi az Üzemeltetőnek az engedélyt. Gyermeket babakocsiban tilos őrizetlenül hagyni a sportlétesítmény területén.

29. ROLLER TÁROLÁSA: az Üzemeltető nem vállal felelősséget a sportlétesítmény területére behozott rollerekben esett károkért, illetve azok ellopásáért, elvesztéséért. A rollert csak összecsukott állapotban hozhatja be a vendég és csak olyan részen tárolhatja, ahol nincs a vendégek, illetve a kijáratok útjában. A ruhatárba betámasztott rollerekért nem vállal felelősséget az Üzemeltető.

30. ADATVÉDELEM: Az Üzemeltető a személyes adatok védelme érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletnek és a hazai jogi szabályozásnak megfelelően jár el. Az Üzemeltető a látogatókról, sportolókról személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel a jogszabályi kötelezettség jogalapján kívül (pl. számlázás). BSK mindent megtesz weboldalán vendégei személyes adatainak védelme érdekében. Adatvédelmi rendelkezései a Városligeti Műjégpálya ( www.mujegpalya.hu) az „Adatkezelés” menüpontban megismerhetőek.

31. BIZTONSÁGI KAMERÁK: A Városligeti Műjégpálya területén biztonsági kamerarendszer üzemel.

Ha a korcsolyázással kapcsolatban bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége, esetleg baleset érte, kérjük, forduljon bizalommal a Városligeti Műjégpálya hivatalos kék mellényét viselő hostesseinkhez, szívesen segítenek.

A nyitvatartási idő alatt folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk.

Kellemes időtöltést, örömteli korcsolyázást kívánunk a Városligeti Műjégpályán!

Budapest, 2022. november 02.