Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó 2022 nyári házirend


 1. A HÁZIREND CÉLJA, hogy meghatározza a Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán (a továbbiakban: Műjégpálya), illetve a Műjégpályához tartozó Városligeti tórész, az ún. középső tómeder (a továbbiakban: Csónakázótó) területén tartózkodó személyek magatartását és az alapvető szabályokat.
 2. A HÁZIREND HATÁLYA: a Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói, vendégei, helyiségeinek bérlői és szolgáltatásainak igénybe vevői a Műjégpálya területére lépéssel, illetve a Csónakázótó használatával elfogadják a Műjégpálya házirendjét, biztonsági és adatvédelmi szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Műjégpálya, illetve a Csónakázótó elhagyására kötelezhetik őket.
 3. A CSÓNAKÁZÓTÓRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

3.1. A Csónakázótó mesterséges tó beton mederrel. A vízmélység általában 50 centiméter, maximum 70 centiméter lehet.

3.2. A Csónakázótó vize emberi fogyasztásra és fürdésre alkalmatlan.

3.3. A Csónakázótóban úszni tilos.

3.4. A Műjégpálya és Csónakázótó vendéglátását a Csónakázótó Kft. látja el.   A csónakázó stég melletti tóparti vendéglátó kitelepülés, illetve fagyizó a nyitvatartási időben látogatható, kivéve zártkörű rendezvény esetén.   

A Magyar Zene Háza felé eső irányban az épület déli szárnyában a Városliget Café és Bár az Olof Palme sétány felöl látogatható.  

A Hősök tere felől az épület északi szárnyában a Memories of Hungary üzlethelyiségében is van lehetőség szendvicset, üdítőt, jégkrémet vásárolni. A bejárat szintén az Olof Palme sétány felöl található.

3.6. A Csónakázótó csak a nyitvatartási időben látogatható.  Zártkörű rendezvény esetében csak a rendezvényre belépésre jogosult személyek léphetnek be.

3.7. A Csónakázótóba szemetelni tilos.

3.8. A Csónakázótónál és a Memories of Hungary üzlethelyiségében található mosdók használatának költségét a kölcsönzőjegy nem tartalmazza, azt külön kell megváltani.

 1. A CSÓNAKÁZÓTÓ NYÁRI NYITVATARTÁSA: megfelelő időjárási körülmények esetén minden nap reggel 10:00 órától 21:00 óráig. Pénztárzárás: 20:30. Zártkörű rendezvény, az azokkal összefüggő építési és bontási munkálatok, rossz idő, illetve járványveszély esetén az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Csónakázótó zárva tartását rendelje el.
 2. A SPORTLÉTESÍTMÉNY SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJA: az elérhető sportszolgáltatások és programok köre megtekinthető a helyszínen kihelyezett díjtáblázatban, illetve az Üzemeltető weboldalán (www.mujegpalya.hu).
 3. A CSÓNAKÁZÓTÓ ÉS A TÓPART HASZNÁLATA:

6.1. A Csónakázótavat, a tópartot és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A vízi járműveket túlterhelni tilos: egy vízijárműbe maximum 4 személy szállhat be, ha az összsúlyuk a 250 kilogrammot nem haladja meg. Kérjük, a jegyek megváltásánál ezt vegye figyelembe!   

6.2. A csónakokat és vizibicikliket magyar forintban fizetett kölcsönzési díj ellenében lehet használni.  A kölcsönzési díjat csak a helyszínen, nyitvatartási időben a csónakázó stég pavilonjában lehet megvásárolni készpénzben, bankkártyával vagy SZÉP kártyával.

A jegyvisszaváltás szabályai: A Csónakázótó aktuális állapota és az időjárás a partról szemrevételezhető, így a kölcsönzési díj helyszíni megfizetése után, visszaváltásra nincs mód. A jegyek a megváltás után, aznap felhasználandóak, a vásárlás napján érvényesek. A Csónakázótavon vízibiciklizés és csónakázás szabadtéri, szabadidős sporttevékenység, melyet az időjárás befolyásolhat. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az időjárás szélsőséges változása esetén (pl. heves nyári zápor) felszólítsa a vendéget a kikötésre. Ez esetben a kölcsönzés időtartama a szélsőséges időjárási állapot elmúltáig felfüggesztésre kerül és folytatólagosan folytatódik a nyitvatartási időn belül, amint az időjárás lehetővé teszi. Nincs mód a megkezdett kölcsönzési idő felfüggesztése esetén másik napon befejezni a kölcsönzést.

A vendég a kölcsönzési időszak végén köteles a kikölcsönzött vízibiciklit/csónakot oda visszavinni, ahonnan a kölcsönzés kezdetekor elvitte. Amennyiben a vendég hosszabbítani szeretne a kölcsönzési időn, akkor az eredeti kölcsönzési idő lejártát megelőzően köteles kikötni és a meghosszabbított kölcsönzési időszakra a kölcsönzési jegyet megváltani.

Üzemeltető jogosult, de nem köteles felszólítani a vendéget a kölcsönzési idő lejártával arra, hogy visszahozza a kikölcsönzött vízibiciklit/csónakot.

A Vendég  köteles az előre kifizetett kölcsönzési idő időkorlátjának átlépése esetén, kikötéskor a kikötésig felmerülő plusz kölcsönzési díjat megfizetni.

6.3. Az Üzemeltető a helyszínen korlátozott számban biztosít mentőmellényt. A mentőmellényt a csónakot/vizibiciklit kölcsönző személynek kell kérnie a csónakáztató stégen, ha igényt tart rá.  Mindenki saját felelőssége és döntése, hogy mentőmellénnyel vagy anélkül száll vízre.

6.4. A csónakokat és vizibicikliket csak rendeltetésszerűen szabad használni.   A személyeket ért, valamint a csónakokban, vizibiciklikben, mentőmellényekben, illetve a Műjégpályában esett kárt a vendég köteles megtéríteni.

6.5. A nyári szezon alatt a Korcsolyacsarnok zárva tart, a csónakázó/vizibicikliző vendégeknek ruhatárat és értékmegőrzést az Üzemeltető nem biztosít.    A Műjégpálya, illetve a Csónakázótó területén őrizetlen hagyott tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.6. A Csónakázótó szolgáltatásait nem veheti igénybe az a személy, aki

- nem felel meg a hatályos járványügyi előírásoknak,

- felnőtt kísérő nélküli 14 éven aluli gyermek, gyermekcsoport (osztály stb) 10 gyerekenként legalább 1 fő felnőtt kísérő szükséges,

- lázas, illetve fertőző betegségben szenved,

- görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy kóros elváltozással járó betegségben szenved,

- Ittas állapotban van vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll.

6.7. Tilos továbbá:

-  a tópartról vagy a hídról a tóba ugrani, illetve a tóban megmártózni;

- a csónakkal, illetve a vizibiciklivel a parton kikötni, a csónakot, illetve vizibiciklit a partra kiemelni, illetve a gáton átemelni,

- csónakázás, illetve vizibiciklizés közben étkezni, dohányozni, szeszes italt, kábítószert fogyasztani és törékeny tárggyal játszani,

- a tóban horgászni, illetve a kacsáknak, halaknak ételt szórni;

- a tóba bármit beleönteni, beledobni.

 1. DOHÁNYZÁS: a Műjégpálya kijelölt helyein, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás.
 2. TILTOTT TÁRGYAK: kábítószereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, és egyéb balesetveszélyes tárgyat a létesítmény területére hozni szigorúan tilos.
 3. FOTÓZÁS:

9.1.         Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, egyéb technikai eszközt csak saját felelősségre lehet csónakázás közben használni.  Üzemeltető nem felel a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó területére bevitt vagyontárgyakért.   Az Üzemeltető nem köteles a Vendég által tóba ejtett vagyontárgyakat kihalászni, sem őrizni.

9.2.         A Műjégpálya és Csónakázótó területe nem közterület.

9.3.         A Műjégpálya és Csónakázótó területén jegyes fotózás, kismamafotózás, kreatív és esküvői fotózás, reklám-, katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-, drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen média (újság, magazin, televízió, youtube csatorna stb) számára kép-, videó-, drón- és hangfelvétel készítése, a felvétel közzététele csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető által megállapított térítési díj megfizetése mellett lehetséges.  

9.4.         A hatályos jogi szabályozás értelmében a Műjégpálya és a Csónakázótó területén tartózkodó személyekről csak azok beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat. Kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a felvétel elkészítését és közzétételét is. A Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói a sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek.    Az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.

9.5.         A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani az iroda@mujegpalya.hu e-mailcímre a fotózás, illetve forgatás előtt. A kérelem jóváhagyása esetén az Üzemeltető árajánlatot és szerződés-tervezetet küld kérelmezőnek. A fotózás, illetve forgatás csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás birtokában és a fotózás térítési díjának megfizetését követően kezdhető meg. 

 1. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A Műjégpálya és a Csónakázótó területén kizárólag az Üzemeltetővel kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.
 2. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a Műjégpálya diszpécseri szolgálatának kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról e-mailben lehet érdeklődni az iroda@mujegpalya.hu e-mailcímen. A megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett okmányokat a Budapesti XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a Műjégpálya diszpécseri szolgálata megőrzi a nyári idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.
 3. ÜZEMI TERÜLET: a látogatóktól elzárt területekre, illetve üzemi területre tilos bemenni.
 4. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: A Műjégpálya fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Műjégpálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a csónakáztató pavilonnál, illetve a Műjégpálya weboldalain (www.bsk.sport.hu, www.mujegpalya.hu )
 5. BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER: A Műjégpálya és a Csónakázótó teljes területén biztonsági kamerarendszer üzemel.
 6. Az Üzemeltető adatvédelmi rendelkezései az Üzemeltető weboldalán megtekinthetőek.
 7. A Csónakázótó kutyabarát hely. A kutyáját mindenki saját felelősségére hozhatja a területre. A sétányon és a pavilonnál kötelező a póráz használata.

 

Budapest, 2022. május 26.