VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS

Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. november hó 1. napjától

1. Általános rendelkezések

A természetben a 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt fekvő Városligeti Műjégpálya 2021/2022. évi téli korcsolyaszezonjára jegyet, bérletet és korcsolya kölcsönzésre jogosító jegyet kizárólag a Városligeti Műjégpálya üzemeltetőjétől, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től (továbbiakban: Eladó) lehet vásárolni. 

A jegyek, bérletek, valamint a korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyek megvásárlására lehetőség van:

a) a helyszínen, a Városligeti Műjégpálya Történelmi Korcsolyacsarnokában elhelyezkedő jegypénztárakban a nyitvatartási idő alatt,

b) valamint online, a www.mujegpalya.hu weboldalon keresztül. Az Eladó adatai:

      • cégnév: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
      • székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
      • cégjegyzékszám: 01-09-270163
      • számlaszám: 11784009-20606309
      • adószám: 25352050-2-42
      • képviseli: Garamvölgyi Bence ügyvezető

Az Eladó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

      • telefonszám: +36 1 363 2673
      • telefonon az alábbi időben kérhető információ: hétfő-péntek: 9:00-15:00
      • e-mail: iroda@mujegpalya.hu

Munkaszüneti napokon nincs ügyfélszolgálat.

Az Eladó online elérhetőségei:

2. A Vásárlási Szerződés megkötése

A Vevő a www.mujegpalya.hu oldalon a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található jegyek, bérletek, illetve szolgáltatások megvételére, és elfogadja jelen Általános Feltételek érvényességét

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött visszaigazoló e-mail igazolja.

3. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált belépőjegyek, bérletek és korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyek, melyek a Városligeti Műjégpályán használhatóak fel legkésőbb a 2021/2022. évi téli korcsolyaszezon zárónapjáig.

Abban a nemvárt esetben, ha járványügyi okból jogszabály vagy a Városligeti Műjégpálya tulajdonosa, Budapest Főváros Önkormányzata úgy dönt, hogy a sportlétesítményt a téli szezon idejére vagy annak egy részére zárva tartja, Eladó a zárva tartással érintett időtartammal arányosan a felhasználási (érvényességi) határidőt a soron következő téli korcsolyaszezonra meghosszabbítja, de nem téríti vissza a megvásárolt jegyeket, bérleteket, kölcsönzői jegyeket, a Vásárló ennek tudatában kattintson a Fizetés gombra.

4. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.mujegpalya.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató kiválasztásával megvásárolt jegyekért, és korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyekért felel.

Vevő a megrendelő adatainak és számlázási adatok kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. A www.mujegpalya.hu honlapon felkínált jegyek értékesítése természetes személyek és gazdasági társaságok részére történik. A jegyek és bérletek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett.

5. Vételár, felszámított díjak

A www.mujegpalya.hu honlapon minden ár magyar forintban (HUF) van megadva.

A Városligeti Műjégpálya korcsolyajegyei, bérletei, valamint korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyei mentesek az általános forgalmi adó alól.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő összes költség – így különösen a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzfizetés költsége – minden esetben a Vevőt terheli.

6. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló biztonságos online Simplepay fizetési felületen vagy az OTP Bank Nyrt. fizetési szolgáltatón keresztül történik. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap.

7. E-jegyek (digitális jegyek)

Az e-jegyeket a Vevők a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a QR kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

Az e-jegyet a Vásárló nem köteles kinyomtatni, az is elegendő, ha a Városligeti Műjégpályán a Vevő az elektronikus eszközén (pl. mobiltelefonján, tabletjén) a beléptető kapunál megmutatja az e-jegyet.

8. Számlaadás (e-számla)

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról papír alapú számlát bocsát ki, melyet nyomtatni szükséges. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.
Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

A számla PDF formátumú, mely PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

Az Eladó által kiállított számla általános forgalmi adót nem tartalmazó adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és az ÁFA törvények által szabályozott, számviteli bizonylat. A számla belépésre nem jogosít.

9. Jegycsere és visszaváltás

Vevőnek nincs lehetősége a megvásárolt jegyek, bérletek, korcsolyázásra szolgáló jegyek cseréjére, sem visszaváltására.

Eladó az egyértelműség kedvéért külön is felhívja a figyelmet, hogy nem téríti vissza a megvásárolt jegyek, bérletek árát, ha a Vevő azért nem léphet be a Városligeti Műjégpálya területére, illetve azért szólítják fel sportlétesítmény elhagyására, mert nem felel meg a hatályos járványügyi rendelkezéseknek, illetve a sportlétesítmény hatályos házirendjében szereplő ok miatt a belépés és a sportlétesítményben tartózkodás a Vevőtől megtagadható.

Eladó az egyértelműség kedvéért külön is felhívja a figyelmet, hogy nem téríti vissza a megvásárolt jegyek, bérletek árát azért, mert a Vevő nem tudott vagy nem szeretne eljönni korcsolyázni, illetve az időjárás nem volt megfelelő vagy bármilyen más ok közbeszólt.   
A jegyeket, bérleteket a Vevő jogosult harmadik személyre átruházni.

10. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet, bérletet, illetve korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott idősávra szól.

11. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

12. Adattovábbítási nyilatkozat

Amennyiben fizetéskor bankkártyával, a Simplepay rendszerén való fizetési módot válassza:

„Tudomásul veszem, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ Köszhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Olof Palme s. 5) adatkezelő által a www.mujegpalya.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 •  Név
 •  Email cím
 •  Számlázási cím
 •  Rendelés azonosítója és összege

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

13. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az iroda@mujegpalya.hu e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását.

14. Egyéb

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket, sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

Eladó a weboldalán és a Városligeti Műjégpályán helyben megvásárolható jegyeknek, bérleteknek a tulajdonosa.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Városligeti Műjégpályán korcsolyázni, illetve korcsolyát kölcsönözni kizárólag nyitvatartási időben, az arra érvényes belépőjegy, bérlet illetve korcsolyakölcsönzésre jogosító jegy felmutatásával lehetséges. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a belépésre jogosító dokumentummal (kinyomtatott vagy digitális eszközzel bemutatott érvényes QR kódos jeggyel vagy bérlettel), úgy a Városligeti Műjégpályára nem léphet be.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Utolsó változás kelte: 2021. november 19.